BOP CORDOBA. OFERTADAS 30 PLAZAS POLICIA LOCAL. CORDOBA

C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios especiales
Clase: Policía Local. Escala Básica
Policía 30
537, 508, 904, 788, 672, 905,
700, 597, 575, 589, 637, 908,
616, 655, 601, 602, 660, 529,
591, 620, 606, 587, 574, 459,
856, 632, 549, 573, 517, 586
TL